Fontänhus – Det finns inga piller för meningsfullhet

Under NSPH Västernorrlands styrelsemöte torsdagen den 18 januari berättar Lillemor Larsson om hur långt arbetet kring Fontänhus i Sundsvall har kommit. Tack vare bidrag från NSPH Västernorrland kunde en förstudie göras och 2024 startar Sundsvalls fontänhus en...

Konferens och styrelsemöte helgen 2-4 februari

Inspirationshelg Den 2 – 4 februari är det konferenshelg på Hotell Södra Berget Sundsvall. Helgen startar med samling klockan 12:00 för lunch och avslutas efter lunch på söndagen.  Förutom en trevlig sammankomst där vi lär känna varandra, bjuder helgen på...

Styrelsemöte den 18 januari

Torsdagen den 18 januari kl 9.30-15 är det dags för Brukarrådets första styrelsemöte 2024. Vi kommer att hålla till i Brukarrådets/Hjärnkolls lokal på företagshotellet Daily Office vid torget i Härnösand.    

Brukarrådet byter namn till NSPH

Brukarrådet Västernorrland beslutade på årsmötet att byta namn till NSPH (Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa) Västernorrland. Det finns ett 20-tal självständiga regionala NSPH-nätverk och en nationell organisation. Läs gärna mer om samarbete och intressepolitiskt...

Styrelsemöte den 30 augusti

Tisdag den 30 augusti kl 9.30-15 är det dags för Brukarrådets första styrelsemöte efter sommaruppehållet. Vi kommer att hålla till i Brukarrådets/Hjärnkolls nya lokal på företagshotellet Daily Office vid torget i Härnösand. På förmiddagen får vi digitalt besök av...