Brukarrådet byter namn till NSPH

Brukarrådet Västernorrland beslutade på årsmötet att byta namn till NSPH (Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa) Västernorrland. Det finns ett 20-tal självständiga regionala NSPH-nätverk och en nationell organisation. Läs gärna mer om samarbete och intressepolitiskt...

World Mental Health Day den 10 oktober

Måndag den 10 oktober är det World Mental Health Day (Världsdagen för psykisk hälsa). Hjärnkoll Västernorrland uppmärksammar dagen genom att bjuda in till en mässa på Sambiblioteket i Härnösand kl. 15-18. Olika aktörer och utställare kommer att finnas på plats –...

Styrelsemöte den 30 augusti

Tisdag den 30 augusti kl 9.30-15 är det dags för Brukarrådets första styrelsemöte efter sommaruppehållet. Vi kommer att hålla till i Brukarrådets/Hjärnkolls nya lokal på företagshotellet Daily Office vid torget i Härnösand. På förmiddagen får vi digitalt besök av...

Vårens styrelsemöten

Våren 2022 har Brukarrådet Västernorrland styrelsemöten följande datum: Den 15 februari kl 18-20 Den 22 mars kl 9.30-15 Den 13 april kl 18-20 Den 10 maj kl 9.30-15 (OBS! Nytt datum!) Årsmöte Den 7 juni kl 9.30-15 Kl 13 kommer verksamhetscheferna från psykiatrin på...