Styrelsemöte 27 augusti

Tisdagen den 27 augusti 9.30-15 är det dags för Brukarrådets styrelsemöte efter lite semester i sommart. Vi kommer att hålla till i Brukarrådets/Hjärnkolls lokal på företagshotellet Daily Office vid torget i...

Styrelsemöte 21 maj

Tisdagen den 21 maj kl 9.30-15 är det dags för Brukarrådets nästa styrelsemöte. Vi kommer att hålla till i Brukarrådets/Hjärnkolls lokal på företagshotellet Daily Office vid torget i...

Årsmöte 16 maj

Torsdagen den 16 maj kl 9.30-15 är det dags för Brukarrådets årsmöte 2024. Vi kommer att hålla till i Brukarrådets/Hjärnkolls lokal på företagshotellet Daily Office vid torget i...

Enkät om akutpsykiatrin i Sundsvall

Hjälp oss med Din erfarenhet från ditt besök på akutpsykiatrin i Sundsvall Vi uppmanar alla som besökt akutpsykiatrin i Sundsvall att fylla i vår enkät med erfarenheter och på så vis ge feedback på hur mottagandet uppfattades. Enkäten vänder sig till alla som besökt...

Styrelsemöte den 14 mars

Torsdagen den 14 mars kl 9.30-15 är det dags för Brukarrådets nästa styrelsemöte. Vi kommer att hålla till i Brukarrådets/Hjärnkolls lokal på företagshotellet Daily Office vid torget i...