Från och med 2024 kommer NSPH riksorganisation årligen kartlägga hur livsvillkoren för personer med psykisk ohälsa och deras anhöriga ser ut. Fokus kommer att ligga på den ekonomiska situationen.

Har din psykiska hälsa någon gång hindrat dig från att gå i skolan, arbeta eller genomföra annat som varit viktigt för dig? Har du någon gång fått vård eller stöd för din psykiska hälsa? Eller har du en anhörig som har gått igenom detta?

I så fall vill vi gärna att du svarar på våra enkäter. De går att svara på mellan 8 januari och sista februari 2024. Du får vara anonym, men om du är intresserad av att bli intervjuad av oss eller delta i en fokusgrupp behöver du lämna dina kontaktuppgifter.

På världshälsodagen för psykisk hälsa den 10 oktober 2024, kommer resultatet presenteras i en rapport.

Mer information finner du här på NSPH:s hemsida.