Torsdag den 22 september kl 18-21 har Brukarrådet digitalt styrelsemöte via Zoom.