Torsdagen den 16 maj kl 9.30-15 är det dags för Brukarrådets årsmöte 2024. Vi kommer att hålla till i Brukarrådets/Hjärnkolls lokal på företagshotellet Daily Office vid torget i Härnösand.