Hjälp oss med Din erfarenhet från ditt besök på akutpsykiatrin i Sundsvall

Vi uppmanar alla som besökt akutpsykiatrin i Sundsvall att fylla i vår enkät med erfarenheter och på så vis ge feedback på hur mottagandet uppfattades. Enkäten vänder sig till alla som besökt akutmottagningen, både dig som patient och anhöriga/närstående.

Alla som svarar gör det anonymt. Svaren samlas in under 2024.

Resultat kommer att redovisas under 2025 på (brukarradet.org)
Brukarrådet Västernorrland (NSPH) anser det är viktigt med patient-, anhörig – och brukarinflytande och därför skall resultatet av enkäten förmedlas till beslutsfattarna och ledningen inom psykiatrin för att kvalitetssäkra i deras förbättringsarbete.

Scanna QR-koden för att delta

alkohol-hjarnan
alkohol-hjarnan

Dina synpunkter är viktiga och värdefulla för oss.
Stort tack för att du tar dig tid att delta i vår undersökning!

Hälsningar patientnära föreningar i Brukarrådet Västernorrland