Styrelsemöte 27 augusti

Tisdagen den 27 augusti 9.30-15 är det dags för Brukarrådets styrelsemöte efter lite semester i sommart. Vi kommer att hålla till i Brukarrådets/Hjärnkolls lokal på företagshotellet Daily Office vid torget i...

Styrelsemöte 21 maj

Tisdagen den 21 maj kl 9.30-15 är det dags för Brukarrådets nästa styrelsemöte. Vi kommer att hålla till i Brukarrådets/Hjärnkolls lokal på företagshotellet Daily Office vid torget i...

Årsmöte 16 maj

Torsdagen den 16 maj kl 9.30-15 är det dags för Brukarrådets årsmöte 2024. Vi kommer att hålla till i Brukarrådets/Hjärnkolls lokal på företagshotellet Daily Office vid torget i...

Enkät om akutpsykiatrin i Sundsvall

Hjälp oss med Din erfarenhet från ditt besök på akutpsykiatrin i Sundsvall Vi uppmanar alla som besökt akutpsykiatrin i Sundsvall att fylla i vår enkät med erfarenheter och på så vis ge feedback på hur mottagandet uppfattades. Enkäten vänder sig till alla som besökt...

Leva och bo i Sundsvall 20-21 april

Hjärnkoll Västernorrland kommer att vara med på mässan ”Leva och bo i Sundsvall. Den pågår nu på lördag den 20 april till söndagen den 21 april. Mer information om programmet på mässan finns du på Facebook....