Torsdagen den 18 januari kl 9.30-15 är det dags för Brukarrådets första styrelsemöte 2024. Vi kommer att hålla till i Brukarrådets/Hjärnkolls lokal på företagshotellet Daily Office vid torget i Härnösand.