Brukarrådet Västernorrland beslutade på årsmötet att byta namn till NSPH (Nationell Samverkan för...