Brukarrådet Västernorrland beslutade på årsmötet att byta namn till NSPH (Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa) Västernorrland. Det finns ett 20-tal självständiga regionala NSPH-nätverk och en nationell organisation. Läs gärna mer om samarbete och intressepolitiskt arbete här.