Styrelsemöte den 18 januari

Torsdagen den 18 januari kl 9.30-15 är det dags för Brukarrådets första styrelsemöte 2024. Vi kommer att hålla till i Brukarrådets/Hjärnkolls lokal på företagshotellet Daily Office vid torget i Härnösand.    

Brukarrådet byter namn till NSPH

Brukarrådet Västernorrland beslutade på årsmötet att byta namn till NSPH (Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa) Västernorrland. Det finns ett 20-tal självständiga regionala NSPH-nätverk och en nationell organisation. Läs gärna mer om samarbete och intressepolitiskt...

World Mental Health Day den 10 oktober

Måndag den 10 oktober är det World Mental Health Day (Världsdagen för psykisk hälsa). Hjärnkoll Västernorrland uppmärksammar dagen genom att bjuda in till en mässa på Sambiblioteket i Härnösand kl. 15-18. Olika aktörer och utställare kommer att finnas på plats –...