Badminton

Nästa vecka fortsätter vi med vår populära ”badminton-onsdag”  även under våren.

  • Ett socialt sammanhang,
  • fysisk aktivitet
  • komma ut i samhället.

Haka gärna på! Det gör gott för själen.

Vi kommer hålla på under hela våren.

Möten med musik

På tisdagar är det musik som gäller och Peter Pekka Jonsson håller öppet i en replokal i Tornhuset i centrala Sundsvall. Där kan de som vill spela olika instrument och träffa andra personer som också har erfarenhet av psykisk ohälsa.

Musik är läkande, både att lyssna på och sjunga. Så nu drar vi igång våra guror igen på tisdagar. Kom med du också!  

Både tisdags- och onsdagsaktiviteterna sker i samverkan mellan Region Västernorrland, OCD-föreningen, Studieförbundet Vuxenskolan och NSPH (Nationell samverkan för psykisk hälsa) i Västernorrland.

Detaljerad beskrivning finner du på regionens hemsida:
https://www.rvn.se/sv/Om-regionen/Aktuellt-i-Region-Vasternorrland/Nyheter/pekka-bjuder-pa-badminton-for-psykisk-halsa/