Styrelsemöte den 14 mars

Torsdagen den 14 mars kl 9.30-15 är det dags för Brukarrådets nästa styrelsemöte. Vi kommer att hålla till i Brukarrådets/Hjärnkolls lokal på företagshotellet Daily Office vid torget i...

Fontänhus – Det finns inga piller för meningsfullhet

Under NSPH Västernorrlands styrelsemöte torsdagen den 18 januari berättar Lillemor Larsson om hur långt arbetet kring Fontänhus i Sundsvall har kommit. Tack vare bidrag från NSPH Västernorrland kunde en förstudie göras och 2024 startar Sundsvalls fontänhus en...

Konferens och styrelsemöte helgen 2-4 februari

Inspirationshelg Den 2 – 4 februari är det konferenshelg på Hotell Södra Berget Sundsvall. Helgen startar med samling klockan 12:00 för lunch och avslutas efter lunch på söndagen.  Förutom en trevlig sammankomst där vi lär känna varandra, bjuder helgen på...