Våren 2022 har Brukarrådet Västernorrland styrelsemöten följande datum:

  • Den 15 februari kl 18-20

  • Den 22 mars kl 9.30-15

  • Den 13 april kl 18-20

  • Den 10 maj kl 9.30-15 (OBS! Nytt datum!)
    Årsmöte

  • Den 7 juni kl 9.30-15
    Kl 13 kommer verksamhetscheferna från psykiatrin på besök.