Torsdagen den 14 mars kl 9.30-15 är det dags för Brukarrådets nästa styrelsemöte. Vi kommer att hålla till i Brukarrådets/Hjärnkolls lokal på företagshotellet Daily Office vid torget i Härnösand.