Välkommen till NSPH i Västernorrland

Intresseorganisationerna bildade i juni 2019 en förening för grupper med psykiska funktionsnedsättningar och grupper för missbruk/beroende i Västernorrlands län. För närvarande representeras NSPH Västernorrland av Attention, Autism & Aspergerföreningen, IOGT-NTO/Blå Bandet, Lavastenen, Organiserade Autister, RSMH, Svenska OCD-förbundet och Suicide Zero.

.

l

Påverka myndigheter

Syftet med brukarrådet är att påverka myndigheter och organisationer för att förbättra för personer med psykisk ohälsa och missbruk-, beroendeproblematik.

v

Förmedla synpunkter

Vi vill förmedla synpunkter, ge information och skapa dialog.

V

Minska fördomar

Vårt syfte är att minska fördomar och rädsla för psykisk ohälsa.

Inflytande

Medverkan och inflytande på olika nivåer utgår från Socialstyrelsens vägledning (2013).

Z

Individuellt inflytande

Att ha inflytande över sin livssituation och den vård och sociala stöd han/hon behöver.

Z

Inflytande på verksamhetsnivå

Innebär möjlighet att medverka i utveckling och beslut i olika verksamheters utformning.

Z

Inflytande på organisations- och systemnivå

Inflytande och medverkan vid utformande av handlingsplaner etcetera.