Välkommen till NSPH Västernorrland

NSPH Västernorrland är en paraplyorganisation för brukarföreningar inom psykiatri, neuropsykiatri och beroende i Västernorrland. Våra medlemsföreningar är Autism Västernorrland, RSMH (Riksförbundet för Social och Mental Hälsa), Organiserade Autister, IOGT-NTO, Blå Bandet, OCD-föreningen, Lavastenen, Suicide Zero, Attention och Sundsvalls Fontänhus.

l

Påverka myndigheter

Syftet med NSPH Västernorrland är att påverka myndigheter och organisationer för att förbättra för personer med psykisk ohälsa, neuropsykiatriska diagnoser och beroende.

v

Förmedla synpunkter

Vi vill förmedla synpunkter, ge information och skapa dialog.

V

Minska fördomar

Vårt syfte är att minska fördomar och rädsla för psykisk ohälsa.

Inflytande

Medverkan och inflytande på olika nivåer utgår från Socialstyrelsens vägledning (2013).

Z

Individuellt inflytande

Att ha inflytande över sin livssituation och den vård och sociala stöd han/hon behöver.

Z

Inflytande på verksamhetsnivå

Innebär möjlighet att medverka i utveckling och beslut i olika verksamheters utformning.

Z

Inflytande på organisations- och systemnivå

Inflytande och medverkan vid utformande av handlingsplaner etcetera.