Tisdag den 30 augusti kl 9.30-15 är det dags för Brukarrådets första styrelsemöte efter sommaruppehållet. Vi kommer att hålla till i Brukarrådets/Hjärnkolls nya lokal på företagshotellet Daily Office vid torget i Härnösand. På förmiddagen får vi digitalt besök av representanter för Riksförbundet Hjärnkoll.