Under hösten 2021 sammanträder Brukarrådet Västernorrlands styrelse följande datum:

 • Den 20 september kl 18-20 (OBS! Nytt datum!)
  Styrelsemöte
 • Den 12 oktober 9.30-15
  Styrelsemöte
 • Den 15 november kl 18-20
  Styrelsemöte
 • Den 7 december kl 9.30-15
  Styrelsemöte + möte med verksamhetscheferna